Wat is Yoga?

“Yoga is het tot rust brengen van de schommelingen van het denken” (Sage Patanjali, Yoga Sutras – I.2).

Het woord ‘yoga’ stamt uit het Sanskriet en betekent het samenbrengen van lichaam en geest. (Engels: ‘union’ hetgeen ‘verenigen’ betekent en ‘yoke’ hetgeen ‘het samensmelten van’ betekent). Yoga is in wezen te omschrijven als een spirituele wetenschap en is een vorm van ‘zelf-realisatie’, die duizenden jaren geleden in India tot stand gekomen is. Door middel van yoga kun je leren om meester te worden over je lichaam en geest en om innerlijke rust te vinden. Bovendien zal er een groeiend bewustzijn door ontstaan van ons diepste innerlijke wezen, onze ziel.

although yoga is ancient it has developed a lot over the past century

Het woord ‘yoga’ stamt uit het Sanskriet en betekent ‘verenigen’ dus het samensmelten van lichaam en geest.

De traditionele beoefening van yoga is holistisch van aard en omvat alle aspecten van het leven, waaronder: universele ethiek (‘yama’) persoonlijke ethiek om jezelf te zuiveren (‘niyama’), het ontwikkelen van je lichaamsbewustzijn door middle van het beoefenen van yogahoudingen (‘asana’), beheersing van je energie door ademoefeningen (‘pranayama’), beheersing van de zintuigen van waarneming (‘pratyahara’), concentratie (‘dharana’) en meditatie (‘dhyana’). De reis van de yogi leidt ons van ons via het lichaam naar het centrum van onze ziel. Zo kunnen we de verschillende lagen van ons bestaan integreren en harmoniseren om heelheid, gezondheid en zelfrealisatie te bereiken.

Yoga kent vijf van zulke lagen van ons wezen die je kunt vergelijken met de Russische ‘baboeshka’s’ die in elkaar huizen. De eerste laag is het fysieke lichaam (‘annamaya kosa’) dat weer onverdeeld kan worden in vier lagen: het energieke (niet zichtbare) lichaam (‘pranamaya kosa’), het mentale lichaam  (‘manomaya kosa’), het intellectuele lichaam (‘vijnanamaya kosa’) en als laatste het zielelichaam  (‘anandamaya kosa’). Yoga leer ons dat als je deze lagen samen laten komen, er harmonie en integratie ontstaat, het idee van afscheiding verdwijnt hierdoor en eenheid wordt gecreeerd. In de afgelopen 50 jaar is yoga wijdverspreid in het Westen, voornamelijk door het aantrekkelijke aspect van lichamelijke beoefening (‘asana’) ervan. De vorm die in dit opzicht het meest bekend is in het Westen, is gerelateerd aan Hatha Yoga, waarbij de nadruk vooral ligt op de beoefening van yogahoudingen (‘asana’)

De voordelen van hatha yoga

‘Ha-tha’ betekent ‘zon-maan’, hetgeen verwijst  naar de energie van twee belangrijke hemellichamen die in diverse culturen voorkomen, nl. zonne- en maanenergie, zoals yin & yang of zelfs vergelijkbaar met de werking van onze linker- en rechterhersenhelft. ‘Hatha yoga’ is erop gericht evenwicht te brengen tussen de twee energetische lichamen en dan vooral door de krachtige toepassing van dit principe van de twee middels het beoefenen van ‘asana’ en ‘pranyama’.

Op fysiek vlak werkt ‘hatha yoga’ therapeutisch. Bij het regelmatige beoefenen van ‘asana’ en ‘pranayama’ wordt het lichaam sterk, soepel en gezond. De ademhaling wordt evenwichtig en kalm en de geest rustig en helder. Yoga heeft een krachtige invloed op de fysiologische circulatie en op de werking van de ingewanden, lymfeklieren en het zenuwstelsel. Hierdoor wordt gezondheid, vitaliteit, conentratie en het gevoel van welbevinden bevorderd. Als je regelmatig yoga beoefent, zal de algehele conditie toenemen en kunnen vele fysieke klachten afnemen.

BEKIJK EEN FASCINERENDE FILM over de belangrijkste begrippen en ideeën van yoga filosofie.